Menü Bezárás

Matematikatörténet_L

Hivatkozás neve Hivatkozás címe Kategória Leírás
A függvényfogalom fejlődése tudasbazis.sulinet.hu/hu/matemat… Matematikatörténet Leonhard Euler (1707-1783) azt a nagy célt tűzte maga elé, hogy rendszeresen feldolgozza, kiegészíti és biztos alapokra helyezi korának már igen tekintélyes mennyiségű matematikai ismereteit.
A geometria története hu.wikipedia.org/wiki/Geometria#… Matematikatörténet Közvetlen, gyakorlati alkalmazása miatt a geometria a matematika elsőként kifejlődő ágai közt volt (az elemi algebra mellett), és az első ismeretterület volt, melyet sikerült, több próbálkozás után, axiomatikus elvekre építeni.
A halmazelmélet története hu.wikipedia.org/wiki/A_halmazel… Matematikatörténet A halmazelmélet története a matematika történetének egy kiemelkedő fejezete. A halmazelmélet kialakulása nem csak egy matematikai elmélet kifejlődését jelenti, hanem egy olyan korszakot, amikor a matematikai szigorúság a mai fokát érte el.
A keleti elmék indavideo.hu/video/A_matek_torte… Matematikatörténet, VIDEO A matek története: A keleti elmék
A közös nyelv indavideo.hu/video/A_matek_torte… Matematikatörténet, VIDEO A matek története: A közös nyelv
A legjelentősebb 20. századi magyar matematikusok munkássága mek.oszk.hu/02100/02185/html/618… Matematikatörténet Magyar matematikusok munkássága
A logika története hu.wikipedia.org/wiki/A_logika_t… Matematikatörténet Nem titok, hogy logika tudománya egyértelműen humán ismeretterületekből, a görög szónoklattan (retorika) és a „vitatkozástan” (dialektika) gyakorlatából fejlődött ki.
A matematika analízis története hu.wikipedia.org/wiki/Matematika… Matematikatörténet A mai matematikai analízis kezdetei a 17. századra datálhatóak a tudományos forradalom időszakára.[2] Ugyanakkor sok alapelv visszakövethető egészen korai matematikusokhoz.
A matematika története hu.wikipedia.org/wiki/A_matemati… Matematikatörténet A matematika története avagy matematikatörténet tudományága elsősorban a matematikában történt új felfedezések eredetét és történetét kutatja, kisebb mértékben pedig a múltbeli standard matematikai módszereket és fogalmakat.
A matematikafilozófia története hu.wikipedia.org/wiki/A_matemati… Matematikatörténet A matematikafilozófia története azokat az eseményeket, elméleteket öleli fel, melyek a matematikáról mint tudományról való gondolkodással kapcsolatosak, vagyis hogy vajon a különböző korokban hogyan vélekedtek a matematikáról, milyen kép élt e tudományról
A matematikai analízis története a 17-18. században web.cs.elte.hu/blobs/diplomamunk… Matematikatörténet, Szakdolgozat A MATEMATIKAI ANALÍZIS TÖRTÉNETE A 17-18. SZÁZADBAN Szakdolgozat
A statisztika eredete és története hu.wikipedia.org/wiki/Statisztik… Matematikatörténet Eredetileg – ma már ritka, elavultnak számító értelmezés szerint – a statisztika matematikai eszközöket igénybe vevő államháztartástant jelentett
A számelmélet története hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1me… Matematikatörténet Az első számelméleti jellegű felfedezés – természetesen maguknak a számoknak és a velük végzett alapműveleteknek a felfedezése után – a helyiértékes számábrázolásmód fokozatos kialakulása volt. E folyamat az őskor végén és az ókor elején indult, Európában
A tér rejtelmei indavideo.hu/video/A_matek_torte… Matematikatörténet, VIDEO A matek története: A tér rejtelmei
A valószínűségszámítás története hu.wikipedia.org/wiki/Val%C3%B3s… Matematikatörténet A valószínűségszámítás – „a véletlen matematikája” – megalapozói közt elsősorban említendő a francia Pierre Fermat (1601–1665) és Blaise Pascal (1623–1662), bár néhány ilyen tárgyú mű már az ő működésük előtt is megjelent.
Az Abacus története ee.ryerson.ca:8080/~elf/abacus Érdekességek, Matematikatörténet
Az algebra története hu.wikipedia.org/wiki/Algebra#T%… Matematikatörténet
Az analízis története tudasbazis.sulinet.hu/hu/matemat… Matematikatörténet
Az egy története youtube.com/watch?v=X42_sTZP8Lg Matematikatörténet, VIDEO
Az ember, aki ismerte a végtelent videa.hu/videok/film-animacio/az… Matematikatörténet, VIDEO Az ember, aki ismerte a végtelent (2015) – Srinivasa Ramanujan matematikus élete
Négyzetgyök 2 hu.wikipedia.org/wiki/N%C3%A9gyz… Érdekességek, Matematikatörténet A √2 valószínűleg az elsőként megismert irracionális szám
Nincs királyi út tudasbazis.sulinet.hu/hu/matemat… AlapfokKözépfok, Matematikatörténet, Matematikusok Matematikatörténet
Videósorozat Bolyai János geometriájáról ngkszki.hu/~trembe/bolyai.htm Felsőfok, Matematikatörténet, VIDEO Ez a kilenc videó középiskolai szinten mutatja be a Bolyai-Lobacsevszkij, más néven hiperbolikus geometria néhány érdekes eredményét.