Témák Kapcsolódás Bemutató
Területszámítás axiómái


Négyzet

Téglalap

Paralelogramma

Trapéz

Deltoid


Sokszögek


Háromszög


Kör

Körcikk

Körgyűrű

Körgyűrűcikk

Körszelet

 

 

 

 

Térgeometria


 

 

Irodalom/Forrás
http://fizika.mechatronika.hu/matek/matindex.htm

https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika/pdfs/15.pdf