Menü Bezárás

Matematika területei_L

Hivatkozás neve Hivatkozás címe Kategória Leírás
Algebra hu.wikipedia.org/wiki/Algebra WIKIPÉDIA Az algebra a matematika egyik ága, melyet a matematikai műveletek általános tudományaként határozhatunk meg
Egyenlet hu.wikipedia.org/wiki/Egyenlet WIKIPÉDIA Az egyenlet a matematikában egyenlőségjellel összekapcsolt két kifejezés. A két kifejezést az egyenlet bal és jobb oldalának nevezzük. Az egyenlet az algebra, sőt az egész matematika egyik legfontosabb fogalma
Elemi kombinatorika hu.wikipedia.org/wiki/Elemi_komb… WIKIPÉDIA Az elemi kombinatorika a kombinatorika illetve a véges matematika egy szűk szelete, mely egy előre megadott véges halmaz elemeiből alkotott és adott tulajdonságot kielégítő csoportosításainak számát szándékozik meghatározni.
Geometria hu.wikipedia.org/wiki/Geometria WIKIPÉDIA A geometria vagy mértan a matematika térbeli törvényszerűségek, összefüggések leírásából kialakult ága, melynek a tér mennyiségi viszonyainak leírása még ma is fontos alkalmazása.
Gráfelmélet hu.wikipedia.org/wiki/Gr%C3%A1fe… WIKIPÉDIA A gráfelmélet a matematika, ezen belül a kombinatorika egyik fontos ága. Kialakításához jelentős mértékben hozzájárultak a magyar kombinatorikai iskola tagjai: Kőnig Dénes, Egerváry Jenő, Erdős Pál, Gallai Tibor, Rényi Alfréd, Lovász László, Pósa Lajos.
Halmaz hu.wikipedia.org/wiki/Halmaz WIKIPÉDIA A halmaz a matematika egyik legalapvetőbb fogalma, melyet leginkább az „összesség”, „sokaság” szavakkal tudunk körülírni (egy Georg Cantor által adott körülírását ld. lentebb); de mivel igazából alapfogalom; így nem tartjuk definiálandónak. A halmazok ált
Logika hu.wikipedia.org/wiki/Logika WIKIPÉDIA logika az érvényes következtetések és bizonyítások, illetve az ezzel összefüggő filozófiai, matematikai, nyelvészeti és tudományos módszertani kérdések tudománya
MATEMATIKA hu.wikipedia.org/wiki/Matematika WIKIPÉDIA A matematika, tárgyát és módszereit tekintve, sajátos tudomány, mely részben a többi tudomány által vizsgált, részben pedig a matematika „belső” fejlődéséből adódóan létrejött (felfedezett, ill. feltalált) rendszereket, struktúrákat, azok absztrakt, közös
Matematikai analízis hu.wikipedia.org/wiki/Matematika… WIKIPÉDIA Az analízis vagy függvénytan a matematika egyik részterülete, amely a függvények vizsgálatával (analízisével) foglalkozik.  Fő területei például a numerikus, komplex és a valós analízis, ezen belül a differenciálszámítás, az integrálszámítás, a határérték
Matematikai tételek hu.wikipedia.org/wiki/Kateg%C3%B… WIKIPÉDIA Közép- és felsőfokú tételek több kategóriában
MATEMATIPORTÁL hu.wikipedia.org/wiki/Port%C3%A1… Portálok, WIKIPÉDIA A matematika speciális, absztrakt tudomány, mely részben a többi tudomány által vizsgált, részben pedig a matematika „belső” fejlődéséből, differenciálódásából adódóan létrejött rendszereket, struktúrákat, azok közös tulajdonságait, összefüggéseit vizsgál
Statisztika hu.wikipedia.org/wiki/Statisztika WIKIPÉDIA A statisztika avagy számhasonlítás a valóság számszerű információinak megfigyelésére, összegzésére, elemzésére és modellezésére irányuló gyakorlati tevékenység és tudomány.
Számelmélet hu.wikipedia.org/wiki/Sz%C3%A1me… WIKIPÉDIA A számelmélet a matematika egyik ága, mely eredetileg a természetes számok oszthatósági tulajdonságait vizsgálta. Az ez irányú vizsgálatok elnevezésére még ma is alkalmazzák a számelmélet eredeti latinos elnevezését (aritmetika)
Valós számok hu.wikipedia.org/wiki/0,999%E2%8… WIKIPÉDIA Más megközelítések a valós számokat a racionális számok fölötti struktúraként tekintik.
Valószínűségszámítás hu.wikipedia.org/wiki/Val%C3%B3s… WIKIPÉDIA A valószínűségszámítás a matematika egyik ága. Eredeti motivációját a véletlen (más szóval indeterminisztikus) tömegjelenségek, röviden kísérletek vizsgálata adta