Menü Bezárás

Statisztika

  Témakörök Kapcsolódás Bemutató Staisztikai alapfogalmak Gyakorisági táblázat Középértékek Statisztikai adatok ábrázolása Szórás Feladatok Elméleti összefoglaló Regresszió_dolgozat Regresszió Regresszió     Irodalom/Forrás https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika/pdfs/15.pdf http://fizika.mechatronika.hu/matek/matindex.htm