Menü Bezárás

Sorozatok

 

Témák Kapcsolódás Bemutató
Számsorozatok


SZÁMTANI SOROZATOK

Számtani sorozatok

Számtani sorozat n-edik elemének meghatározása

A számtani sorozat első n elemének összege

Számtani közepek összefüggései


MÉRTANI SOROZATOK

Mértani sorozatok

Mértani sorozat általános tagja

A mértani sorozatok első n elemének összege

Mértani sorozatok szimmetriája


VEGYES SOROZATOK

Számtani és mértani sorozattal (vegyes) megoldható feladatok 

Vegyes sorozatok_feladatok

Kamatszámítás

Elméleti összefoglaló

 

 

Irodalom/Forrás
http://fizika.mechatronika.hu/matek/matindex.htm

https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika/pdfs/15.pdf