Menü Bezárás

ALGEBRA

 

Témák Kapcsolódás Bemutató
 

Műveetek algebrai kifejezésekkel

A hatványozás pozitív egész kitevő esetén

Hatványozás kiterjesztése egész kitevőre

Algebrai kifejezések szorzattá alakítása

Algebrai törtek

Teljes négyzetté alakítás-gyakorlás

Kidolgozott feladatok

Gyakorló feladatsor

 

 

 

 

ALGEBRA

(Teljes témakör)

TTartalomjegyzék

Algebrai kifejezések          2

Algebrai kifejezések tulajdonságai 2

Műveletek algebrai kifejezésekkel  4

Algebrai kifejezések összevonása  4

Algebrai kifejezések szorzása         4

Hatványozás       5

A hatványozás pozitív egész kitevő esetén   5

Azonosságok       7

Algebrai kifejezések osztása           11

Nevezetes szorzatok          12

Két tag összegének a négyzete        12

Két tag különbségének a négyzete  12

Két tag összegének és különbségének a szorzata:      12

Két tag összegének a köbe               13

Két tag különbségének a köbe         13

Három tag összegének a négyzete   13

Köbök különbsége              13

Köbök összege    13

Szorzattá alakítás 13

Kiemelés               13

Kiemelés csoportosítással 14

Nevezetes azonosságok alkalmazása             14

Polinomok osztásával:      15

Másodfokú polinomok szorzattá alakítása:  16

Szorzattá alakítás többféle módszer együttes használatával     17

Teljes négyzetté alakítás   17

Algebrai törtek    18

Hatványozás       22

 

Zanza.tv

 

 

Irodalom/Forrás
http://fizika.mechatronika.hu/matek/matindex.htm

https://users.itk.ppke.hu/itk_dekani/files/matematika/pdfs/15.pdf